7 vārsmas par Dieva mīlestību, kas skars tavu sirdi

7 vārsmas par Dieva mīlestību, kas pieskaras jūsu sirdij

Vai jūs zināt, cik ļoti Dievs jūs mīl? Zinot Dieva mīlestības varenību, var pieskarties jūsu sirdij un pārveidot jūsu dzīvi. Šie 7 panti palīdzēs jums dziļāk izprast lielo mīlestību, kāda Dievam ir pret jums.

1. Dievs tevi mīlēja vispirms

1. Jāņa 4:10 Dievs jūs vispirms mīlēja - panti par Dievu711 nozīmē mīlestību

Tā ir mīlestība: nevis tas, ka mēs mīlējām Dievu, bet gan tas, ka viņš mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu upurēt par mūsu grēku piedošanu. (1. Jāņa 4:10)Dievs uzņēmās iniciatīvu, nosūtot savu Dēlu mirt pie krusta. Ne tikai to, bet Dievs domāja par tevi, kad sūtīja Jēzu. Viņš tevi pazīst un mīl mūžīgi.

2. Dievs ir tavs draugs

Jāņa 15:13 Dievs ir jūsu draugsNevienam nav lielākas mīlestības kā atdot savu dzīvi par draugiem. (Jāņa 15:13)

Jēzus vēlas būt tavs tuvākais draugs. Viņš tevi tik ļoti mīl, ka nolēma nomirt, lai tevi glābtu.

3. Dieva mīlestība ir beznosacījuma

Romiešiem 5: 8 DievsBet Dievs savu mīlestību pret mums parāda šādi: Kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Kristus nomira par mums. (Romiešiem 5: 8)Dievs tevi mīl, kaut arī zina visas tavas kļūdas. Viņa mīlestībai nav robežu. Viņš ir gatavs tev piedot un atjaunot. Jums vienkārši jāpieņem viņu drauga pieprasījums.

107 Bībeles pantu iedrošināšana katram gadījumam

4. Lielāka par mātes mīlestību

Jesajas 49:15 Lielāks par māti

Vai māte var aizmirst savu zīdaino bērnu un pārtraukt mīlēt bērnu, kuru viņa ir dzemdējusi? Pat ja viņa aizmirsa, es tevi neaizmirsīšu! (Jesajas 49:15)

Dieva mīlestība ir lielāka nekā vismīļākās mātes pasaulē. Pat ja jūs nekad neesat pazinis savu zemes vecāku mīlestību, jūs varat zināt Dieva lielo mīlestību.

5. Jūs esat Dieva bērns

1. Jāņa 3: 1 Jūs esat Dieva bērns - panti par Dievu

23. jūlija zodiaks

Ievērojiet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir devis, lai mūs sauktu par Dieva bērniem! Un mēs esam! Pasaule mūs nepazīst tieši tāpēc, ka nepazina viņu. (1. Jāņa 3: 1.)

Pieņemot Dieva mīlestību savā dzīvē, jūs kļūstat par Dieva ģimenes locekli ar visām mīļotā bērna privilēģijām.

11 verses ar Dieva solījumiem tavai dzīvei

13. aprīļa zodiaks

6. Dieva mīlestība aizsargā

Psalms 36: 7 Dievs

Cik dārga, ak Dievs, ir tava lielā mīlestība! Katrs cilvēks atrod patvērumu jūsu spārnu ēnā.
(Psalms 36: 7)Savā mīlestībā Dievs tevi aizsargā, jo putns rūpējas par saviem mazuļiem un pasargā viņus no pasaules briesmām.

7. Jēzus visu atdeva

2. Korintiešiem 8: 9 Jēzus visu atdeva

Jūs jau zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, kurš, kaut arī bija bagāts, kļuva nabadzīgs jūsu dēļ, lai jūs caur savu nabadzību varētu kļūt bagāti. (2. Korintiešiem 8: 9.)

Jēzus atstāja visu savu godību debesīs un daudz cieta no mīlestības pret tevi. Jēzus to visu uzskatīja par vērtīgu, jo Viņš jūs mīl. Dieva mīlestība piešķir jums lielu vērtību.

Ikdienas kristīgās garīgās Bībeles lasījumi