33. psalms. Nozīme: Bībeles komentārs spēcīgai aizsardzībai

psalms-33-nozīmē-komentārs-no Bībeles-par spēcīgu aizsardzību

Sīkāk iepazīstieties ar 33. psalma komentāriem, kā arī Bībeles studijām un paskaidrojumiem, kā arī to nozīmi katoļu Bībelē.

33-1. Psalms

Priecājieties Kungā, jūs taisnīgie;
slavēšana ir skaista taisnajam.

Psalms 33-2Kliedziet Kungam ar arfu;
Dziedi ar psalteri un liru.33-3. Psalms

Dziedi viņam jaunu dziesmu;
Spēlē prasmīgi ar kliegšanu.

33. - 4. psalms

Jo taisnība ir Tā Kunga vārds,
un viss viņa darbs tiek veikts uzticīgi.

33.-5. PsalmsViņš mīl taisnību un taisnīgumu;
zeme ir piepildīta ar Tā Kunga žēlastību.

33-6. Psalms

Ar Tā Kunga vārdu tika izveidotas debesis;
un visi viņu karaspēks ar viņa mutes elpu.

33. - 7. psalms

Viņš savāc jūras kaudzes kā kaudzi;
viņš noglabā tās dziļumus.

33.-8.PsalmsVisa zeme baidās no Tā Kunga;
Ļaujiet visiem pasaules iedzīvotājiem nodrebēt viņa priekšā,

33.-9. Psalms

jo viņš runāja, un tas tika darīts;
viņš pavēlēja, un viss pastāvēja.

33.-10. Psalms

Jehova atceļ tautu padomus,
un neapmierina tautu shēmas.

2. decembra zodiaka zīme

33. - 11. psalmsTā Kunga padoms paliks mūžīgi;
viņa sirds dizainu visām paaudzēm.

33.-12. Psalms

Svētīga tauta, kuras Dievs ir Tas Kungs,
cilvēki, kurus viņš ir izvēlējies par savu mantojumu.

33. - 13. psalms

Kungs skatās no debesīm;
viņš redzēja visus cilvēku dēlus.

33.-14. Psalms

No savas dzīves vietas viņš paskatījās
visiem zemes iedzīvotājiem.

33.-15. Psalms

Viņš veidoja viņu visu sirdis;
viņš saprot visus savus darbus.

33.-16. Psalms

Karaspēks nav izglābts no armijas daudzuma,
ne arī varenā bēgšana ar lielo spēku.

33.-17.psalms

Vainīgs, lai tiktu glābts, ir zirgs;
Viņa spēka varenību neviens nespēs piegādāt.

33.-18. Psalms

Lūk, Tā Kunga acs ir vērsta uz tiem, kas viņu baidās,
uz tiem, kas cer uz viņa žēlastību,

kas ir 10. oktobris

33.-19.psalmslai atbrīvotu viņu dvēseles no nāves
un dot viņiem dzīvību bada laikā.

33.-20.psalms

Mūsu dvēsele gaida Kungu;
Viņš ir mūsu palīdzība un vairogs.

33. – 21. Psalms

Tāpēc mūsu sirdis priecāsies par viņu,
jo mēs esam paļāvušies uz viņa svēto vārdu.

33. - 22. psalms

Tava žēlastība, Kungs, esi pār mums,
kā mēs ceram uz tevi.

33. psalms Nozīme

Nozīme 33. psalms ir ļoti interesanti, autore izskaidro visus iemeslus, kāpēc priecāties par ticību Dievam. Autore uzskaita virkni priekšrocību, kas mūs iepriecinās, atsaucoties uz ticību Dievam. Starp šiem iemesliem mēs atklājam, ka Dieva vārds ir taisnīgs, tas ir, tas ir uzticams. Tas arī izskaidro, kāpēc mums jāpriecājas, jo ar ticību veikti darbi ir viņu prieka motīvi. Visbeidzot, viņš mums izskaidro Dieva žēlsirdību, to žēlastību, kas mums paskaidro, ka Dievs mīl taisnīgos un taisnīgumu.

Jūs šeit ieradāties skatoties

  • Bībeles studiju psalms 31
  • Nozīme 31. psalms
  • 31. psalma skaidrojums
  • 31. psalma interpretācija

Skatīt arī: