1. psalms. Nozīme: Bībeles komentārs spēcīgai aizsardzībai

psalms-1-paskaidroja-atklāj-svētības-tam, kurš-paklausa dievam

Psalms 1-1

Svētīgs ir tas cilvēks, kurš neievēro ļauno padomu,
nedz arī grēcinieku ceļā,
ne arī sēž krāpnieku krēslā,

1. – 2. Psalmsbet viņa prieks ir par Tā Kunga likumu,
un pēc sava likuma viņš meditē dienu un nakti.

1. – 3. Psalms

Un tas būs kā koks, ko apstādījušas ūdens straumes,
kas dod augļus savā sezonā,
un tā lapa neizbalē;
un viss, ko viņš dara, plaukst.Psalms 1-4

Ne tik ļaunais,
kas ir kā pelavas, ko vējš dzen prom.

Psalms 1-5Tāpēc ļaundari spriedumā necelsies,
ne arī grēcinieki taisnīgo draudzē.

Psalms 1-6

Jo Tas Kungs zina taisno ceļu,
bet ļauno ceļš pazudīs.

1. psalma komentārs

1. psalms mums parāda divi vīrieši ar dažādiem likteņiem .Mēs varam novērot to, par ko viņš mums paskaidro svētītā un svētlaimīgā cilvēka prakse un arī par tiem, kas to nedara. Viņš mums stāsta par tiem cilvēkiem, kuri savu dzīvi balsta uz tādu praksi kā mijiedarbība ar ļaunajiem, viņi arī dalās savā ceļā ar citiem grēciniekiem, lai izbeigtu cilvēkus, kuri zaimo. Viņš paskaidro, ka mums nevajadzētu uzklausīt ļauno runas vai padomus un saglabāt ticību.

1. psalms mūs salīdzina ar to, ko tie, kas neiet pa pareizo ceļu, tie, kas neievēro ticību, vienā rindkopā atsaucas arī uz neatlaidību un pacietību:

Un tas būs kā koks, ko apstādījušas ūdens straumes,
kas dod augļus savā sezonā,
un tā lapa neizbalē;
un viss, ko viņš dara, plaukst.

dvīņi sieviete strēlnieks vīrietis

Mēs varam redzēt, ka tas mums saka, ka pienāks ticības augļi, labs ceļš un pacietība būs tie, kas ved mūs uz pareizu galamērķi. Turklāt tas atsaucas uz ūdeņiem, padarot skaidru pārpilnības simboliku.

Psalms beidzas, to mums sakot Tas Kungs zina taisno ceļu , atsaucoties uz faktu, ka viņš nemaina savu ceļu un zina pareizo, kaut kas ir konsekvents, ņemot vērā, ka šodien daudzi cilvēki nezina, kas ir labs vai ļauns.

TU PIEVIENĀJIES MEKLĒT

  • Bībeles studiju psalmi 1
  • 1. psalma nozīme
  • 1. psalma skaidrojums
  • 1. psalma interpretācija

Psalmu grāmata sākas ar skaistu svētības dzejoli tiem, kas mīl Dievu. Dieva mīlestība atklājas grēka noraidīšanā un centībā paklausīt viņa baušļiem. Dievs neaizmirst, kurš tā rīkojas.

maijs 7 zodiaka zīme

Taisnīgo drošība

Patiesība ir tāda, ka, pievēršot uzmanību, mēs varam redzēt, ka mūs ieskauj situācijas, kas mūs aicina grēkot. Ir ļoti viegli nokļūt straumē un izdarīt tādus pašus grēkus kā citiem, kad redzam, ka visi ir uz viena ceļa. Bet ir svarīgi atcerēties, ka grēks nenes laimi.

1. psalms mums māca, ka, paklausot Dievam, mēs sasniedzam patiesu laimi. Mēs atrodam drošību, kad Dieva vārds ir mūsu gandarījuma avots. Bībelē Dievam uzticīgo cilvēku salīdzina ar koku, kas iestādīts ideālā vietā. Tas ir koks, kas nes augļus un nenokalst. Tādā pašā veidā, sekojot Dievam, jūs redzēsiet labus augļus savā dzīvē un saņemsiet svētību.

Dievs liek taisnīgajiem uzplaukt. Tas nenozīmē, ka jūs būsiet bagāti, ja kalposiet Dievam. Labklājība nozīmē, ka jūs rūpējaties par Dievu, ka viņš ir atbildīgs par jūsu vajadzību apmierināšanu un ka jūs saņemsiet tādas garīgas svētības kā prieks un miers.

Lasīt: 91. psalms Nozīme: Lūgšana no Bībeles par spēcīgu aizsardzībuDieva taisnīgums

Arī 1. psalms mums parāda, ka Dievs ir taisnīgs ar mums. Dažreiz var šķist, ka ļaunajiem nekas nenotiek, bet tā nav realitāte. Ļaunie ilgstoši neiztur. Dievs piedāvā piedošanu un svētības tam, kurš nožēlo grēkus, un neatstāj bez soda tos, kas mīl grēku. Grēks vienmēr rada sodu. Svētības, ko mēs saņemam, paklausot Dievam, ir daudz lielākas nekā pārejošas grēka priekšrocības.

Esiet uzticīgs Dievam, un jūs saņemsiet viņa svētības savā dzīvē!

Skatīt arī: